شرح وظایف رابط آموزش

1-درخواست مجوز جهت کارگاههای شهرستانی

2- اطلاع رسانی و ثبت نام پرسنل در دوره های آموزشی

3- پیگیری در خصوص جذب سهمیه جهت شرکت کارکنان استخدامی در دوره های توجهیی بدو استخدام

4- معرفی پرسنل جهت شرکت در دوره  ICDL

5- تهیه شناسنامه آموزشی جهت 100% پرسنل استخدامی رسمی وپیمانی

6-اعلام ساعات آموزشی به پرسنل تحت پوشش

7- ثبت نام اینترنتی کارگاه های استانی

8- صدور گواهینامه آموزشی جهت پرسنل

9- نظارت مستقیم بر نحوه کیفیت اجرای دوره های آموزشی

10- ارسال اطلاعات مدرسین دوره های آموزشی جهت عضویت در بانک مدرسین دانشگاه

11- صدور گواهی تدریسنام و نام خانوادگی : بهزاد عواطفی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت : رابط آموزش ضمن خدمت

شماره تماس واحد : 43522348-43522349داخلی: 201
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-28 8:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ