با سلام و احترام
   نظر به لزوم اطلاع رساني مناسب و جلوگيري از سردرگمي همكاران خواهشمند است دستور فرماييد به نحو شايسته مراتب ذيل در خصوص برخي مقررات جاري بيمه سلامت به آگاهي كاركنان آن واحد رسانيده شود:
1)      كاركنان محترم دانشگاه جهت ابطال دفترچه بيمه افراد تبعي خود،  مي بايست ابتدا با اصل دفترچه بيمه و كپي شناسنامه به يكي از شعبه هاي بيمه سلامت بشرح ليست پيوستي مراجعه و رسيد ابطال دفترچه را دريافت و سپس به امور مالي واحد محل خدمت خود جهت عدم كسر تحويل نمايند.
تبصره :  با توجه به اينكه ملاك تاريخ ابطال هردفترچه بيمه سلامت ، زمان تحويل آن به يكي از شعب اداره بيمه،مي باشد ، لذا شايسته است به مجرد بروز  وضعيت هايي همچون ازدواج فرزندان ، رسيدن سن فرزندان پسر به 22 سالگي و در صورت دانشجو بودن  پايان 25 سالگي ، فوت ، طلاق و غيره، مراتب را حداكثر ظرف مدت يك هفته بهمراه دفاتر بيمه ،آخرين فيش حقوقي و شناسنامه افراد ، به اداره پيشگفت ( شعبه نزديك به محل سكونت ) گزارش نموده تا در آينده مشمول پرداخت بدهي هاي عقب افتاده بصورت تبعي سه  نگردند.

2
) كاركناني كه از سازمان هاي ديگر به اين دانشگاه منتقل مي گردند ، لازم است به مجرد دريافت اولين فيش حقوقي خود از اين دانشگاه ، بهمراه  تسويه حساب مالي از بيمه مبدا (تحويل دفاتر بيمه مبدا ) ،  اصل شناسنامه افراد خانوار و يكبرگ فتوكپي حكم انتقال ،به دفتر اموراداري( كارگزيني) واحد تابعه مراجعه و يا جهت كسب سايرخدمات ،به مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (اداره رفاه و تعاون) مراجعه نمايند.
3) همكاراني كه به افتخار بازنشستگي نائل مي گردند ، لازم است با در دست داشتن دفاتر بيمه سلامت خود و يكبرگ حكم بازنشستگي ، جهت تغيير وضعيت از شاغل به بازنشسته در دفترچه هاي بيمه ، به يكي از شعب اداره بيمه سلامت مراجعه فرمايند .
4) كاركنان مشمول بيمه سلامت كه قصد استفاده از مرخصي بدون حقوق داشته يا بر اساس حكم انفصال موقت (يا دائم) ،حكم قطع رابطه استخدامي و غيرهم ، حقوق آنان موقتاً يا بصورت دائمي قطع مي شود، بايستي قبل از شروع تاريخ اجراي حكم ، جهت پيش پرداخت حق بيمه هاي زمان قطع حقوق به حساب اداره بيمه سلامت ، و يا ابطال دفترچه هاي بيمه خانواده ، به اداره بيمه سلامت در آن شهرستان مراجعه فرمايند . در غير اينصورت ، شخص شاغل پاسخگوي بدهي هاي زمان قطع  بعنوان تبعي  سه خواهد بود .
 
5)      كاركناني كه نسبت به تغيير صندوق بازنشستگي خود از تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري اقدام مي نمايند لازم است پس از كسر كسورات صندوق بازنشستگي در اولين فيش حقوقي ، جهت دريافت فرم صدور اوليه به امور اداري (در واحدهاي مستقل مالي) و در ساير واحدها به اداره رفاه و تعاون دانشگاه مراجعه نمايند.
           تبصره:
           الف) بيمه شده  تبعي يك شامل: كارمند (مرد يا زن) ، همسر كارمند مرد ، فرزند پسر تا سن 22 سالگي و در صورت دانشجو بودن تا 25 سالگي ، دختر به شرط تجرد ، فرزند از كار افتاده طبق راي كميسيون پزشكي ،
          بيمه شده تبعي دو : شامل همسر كارمند زن ، دختر كارمند زن به شرط تجرد ، فرزند پسر كارمند زن تا 22 سالگي و در صورت ادامه تحصيل تا 25 سالگي ، همسر دوم كارمند مرد ،
          بيمه شده تبعي سه:شامل  پسر بالاي 25 سالگي ، دختر متاهل ، عروس ، داماد ، پدر و مادر ، نوه ، خواهر و برادر  مي باشد.

           
ب )      بيمه سلامت جهت افراد تحت تكفل زنان سرپرست خانوار ، جهت فرزند دختر  بالاي 18 سال و فرزند پسر بالاي 22 سال (در صورت اشتغال به تحصيل تا سن 25 سال) بصورت تبعي 2 محاسبه مي گردد.
 
          ج) فرزند چهارم به بعد كارمند مرد كه تاريخ تولد آن پس از 26 /02/73 باشد امكان جايگيزيني  در صورت خروج يكي از فرزندان پيشين وجود دارد ولي براي بازنشستگان  صرفا فرزند چهارم امكان جايگزيني وجود دارد.
 
آدرس بيمه هاي خدمات درماني استان فارس
1-   كد 1401 به آدرس : سي متري سينا سعدي چهاراه ذوالانوار(صاحب ديواني سابق)-ساختمان دژبد-طبقه اول2346801-   2346768
2-   كد 1402 به آدرس : بلوار رحمت جنب درمانگاه امام جعفر صادق(ع) 8348222
3-   كد 1403 به آدرس : بلوار مدرس روبروي ترمينال شهيد مدرس-جنب بانك رفاه 7272900
4-   كد 1404 به آدرس : كلبه سعدي بلوار نصر-روبروي مسجد ابوالفضل(ع) 7307596
5-   كد 1405 به آدرس : تاچارا-جنب پارك علوي 6310062
آدرس اداره كل بيمه خدمات درماني استان فارس : چهاراه شكوفه خيابان وصال شمالي
شماره تماسهاي روابط عمومي اداره كل بيمه خدمات درماني 2344630-2354312
جهت اطلاعات بيشتر به سايت
 
 
http://fr.msio.org.ir مراجعه نمائيد.
لازم به ذكر است جهت استفاده از خدمات بيمه ايرانيان نيز ميتوان به مراكز فوق مراجعه نمود
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-29 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ