منشور اخلاقی

 

شبكه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان
 
ما مديران و كاركنان و خدمتگزاران شبكه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان
به منظور تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همانا رضايت خالق يكتاست بر باورهاي
زير هم پيمان و استوار خواهيم شد:
 

·    ما معتقديم عبوديت واعتلاي معنوي وتربيت انساني در تمامي ابعاد محور اصلي توسعه ورشدمي باشد.
 

·      ما خدمت به مردم و اكرام و احسان و پاسخگويي به آنان را تكليف الهي و وظيفه قانوني و انساني خود ميدانيم و مصمميم آن را همواره محقق كنيم .

·      خدمت ما همواره مزين به سرعت ، دقت ، صداقت ، امانت ، نظم و خوش خلقي و گشاده رويي ، شجاعت و تدبير و آينده نگري خواهد بود .

·      ما با التزام به وحدت ، خرد جمعي و مشاركت همگاني را منشأ توفيق و مايه آبرومندي در پيشگاه خداوند و مردم دانسته و براي تحقق آن مجدانه مي كوشيم .

·      مامصمم هستيم زمينه مستعد براي رشد معنوي و مادي اعضاي شبكه و توسعه ظرفيت يادگيري براي آنان را فراهم كرده و نسبت به سلامت تن و روان و انديشه همه ابواب جمعي اهتمام نماييم .

·      ما معتقديم تبعيض سايه شومي است كه يأس و نااميدي را حاكم مي گرداند و شايسته سالاري بر مبناي عدالت و ضوابط را همواره محقق خواهيم كرد .

·      ما از مسئوليت خود در برابر مصونيت جامعه خويش و همه انسانها از امراض و بيماريها آگاهيم و بدون وقفه با هوشياري بر صيانت از سلامتي و بهداشت نسل حاضر و نسلهاي آينده كوشش مي نماييم.

·      صرفه جويي ، ارتقاء بهره وري ، بهبود مستمر در همه ابعاد و روش ها و احترام به يكديگر و محبت و الفت در محيط كار و خانواده و جامعه هدف هميشگي ماست .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-6 9:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ