امین اموال

فعالیتهای جاری واحد :

1- تحویل فرم 19 کلیه اتاقها و واحدها .

2- تحویل وسایل موجود در اتاقها و واحدها به افراد استفاده کننده .

3- صدور حواله جابجایی اموال .

4- کنترل و بازدید از اموال واحدها .

5- گزارش کمبود و نارسایی اموالی .

6- ثبت اقلام موجود در حواله انبار در فرم 19.

7- اختصاص کد به پرسنل .

8- اختصاص کد اموال به تفکیک طبقه و الصاق برچسب اموال .

9- تهیه لیست فرم رسید اموال به تفکیک طبقه و ارسال به استان .

10- ثبت اموال رسیده در دفتر اموال .

11- تهیه لیست فرم فرستاده به تفکیک طبقه .

12- گزارش اموال اسقاطی و زاید به مدیریت خدمات پشتیبانی .

13- حذف اموال رسیده از دفاتر اموال پس از طی سلسله مراتب .

14- تسویه حساب کارکنان .

15- رابط امور حقوقی و املاک .

- اخذ اسناد مالکیت .

- تهیه صورتجلسه محلی و واگذاری زمین جهت احداث واحدهای بهداشتی درمانی .

- تهیه شناسنامه املاک .

- گزارش عملکرد ماهیانه به اداره حقوقی و املاک .

- پیگیری آگهی های ثبتی جهت صدور سند .

- برآورد درخواست اعتبار جهت هزینه های صدور سند .

- تهیه اجاره نامه اوقافی جهت املاک اوقافی فی مابین شبکه و اداره اوقاف .

- پیگیری املاکی که تحت مالکیت منابع طبیعی است از طریق ماده 69 قانون بخشی از مقررات مالی دولت .

- مکاتبات و پیگیری بخشنامه های مرتبط .

- شرکت در سمینار و کلاسهای آموزشی و آزمودن رابطین حقوقی .

16- رابط نماز

- پیگیری مسائل مربوط به نمازخانه و اقامه نماز .

- درخواست وسایل مورد نیاز جهت اقامه نماز و پیگیری تا حصول نتیجه .

- شرکت در جلسات ستاد اقامه نماز .

نام و نام خانوادگی :کیامرث محمدی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت : امین اموال

تاریخ شروع بکار:1372

وظایف محوله : امین اموال-رابط حقوقی- رابط نماز

شماره تماس: 09173286925

شماره تماس واحد:9-7622348داخلی 132
mohammadi.jpg]

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-17 14:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ