انبار

فعالیتهای در جاری :

1- درخواست خرید کالا جهت انبار و مصرف در واحدهای مختلف .

2- رسید انبار کردن کالا و صدور حواله انبار کالاها به واحدهای درخواست کننده .

3- رابط بین واحد درخواست کننده و مسئول خرید کالا .

4- کد گذاری ، تفکیک و مرتب کردن کالاها در قفسه های انبار به صورت منظم .

5- تحویل کالاها به واحدهای درخواست کننده همراه با صدور انبار کامپیوتری .

6- تفکیک و بایگانی رسید انبارها و حواله انبارهای صادره شده در انبار .

7- تفکیک اجناس .

8- نوشتن دفتر رسید انبار .

9- نوشتن دفتر حساب کالا .

10 - درخواست خرید اجناس تاریخ بالا .


نام و نام خانوادگی : روح اله زاهدیان نژاد

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

سمت: انباردار

تاریخ شروع بکار:1388

شماره تماس: 09178270108

شماره تماس واحد:7624216
 zahedian.jpg]
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-16 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ