امور فنی

فعالیتهای جاری واحد :

1- برآورد هزینه طرحهای عمرانی

2- تعیین قیمت و اجرای مناقصه طرحهای عمرانی و انتخاب پیمانکاران مربوطه

3- پیگیری و استعلام از ادارات مختلف در مورد طرحهای جدید عمرانی

4- تهیه مصالح و هماهنگی پرداخت وجه مصالح طرحهای عمرانی

5- پیگیری مشکلات و نواقص تأسیساتی و عمرانی مراکز و خانه های بهداشت

6- تهیه پیش قرارداد طرحهای عمرانی

7- تأیید قیمت فاکتورها و مبالغ قراردادهای فنی و عمرانی از مدیریت فنی دانشگاه

8- پیگیری امور محوله فنی و عمرانی

9- نظارت بر اجرای ساخت و سازها و طرحهای عمرانی


نام و نام خانوادگی :محمد باقر جاویدی

مدرک تحصیلی :
فوق دیپلم 

سمت : مسئول امور فنی

وظایف محوله : امور فنی-مدیرداخلی مرکز سینا- مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی

شماره تماس: 09179098100

شماره تماس واحد: 7624209-7624215 داخلی 316
 javidi.jpg]

 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-17 16:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ