حسابداری شبکه و بیمارستان ارسنجان پس از اینکه در سال 87 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت جدا شد . توسط عامل ذیحساب شهرستان مرودشت جناب آقای حیدر نظری مدیریت می شد تا اینکه در پایان سال 79 ایشان به افتخار بازنشستگی و بعد از آن تا دی ماه سال82 جناب آقای حیدر محمودی از مرودشت عامل ذیحساب و رئیس حسابداری شهرستان ارسنجان بودند . بعد از آن تا کنون آقای محسن خلیلی این سمت را در دست گرفته و این شبکه تا کنون در سالهای 86 و 87 بهترین بودجه ریزی استان را انجام دادند و مقام اول استان را کسب نمودند و هماهنگ با امور مالی استان و زیر نظر مسئولین انجام وظیفه می نماید .                                                                                                    

 
نام و نام خانوادگی: سجاد کلانتری

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت :  مسئول حسابداری

تاریخ شروع بکار: 1387

وظایف محوله: نظارت بر انجام امور حسابداری
 

نام و نام خانوادگی: محسن خلیلی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت : حسابدار

تاریخ شروع بکار: 1379

وظایف محوله:  انجام امور حسابداری- دبیر مجمع خیرین سلامت

 نام و نام خانوادگی:
سیف اله خادمی

مدرک تحصیلی: سوم راهنمایی

سمت :  متصدی امور دفتری

تاریخ شروع بکار: 1372

وظایف محوله: رابط بانکی - امور بیمه ای و سایر امور محوله
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-19 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ