1- نظارت بر واحد حسابداری ، امین اموال و درآمد بیمارستان

2- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آن به دفاتر روزنامه و کل

3- تأمین اعتبار اسناد

4- تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی

5- تهیه مغایرت بانکی

6- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیاتی و تنظیم حساب ماهانه

7- راهنمایی و کنترل حسابداری و تقسیم کار بین کارکنان واحد حسابداری

8- تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی و بودجه ریزی عملیاتی

9- شرکت در جلسات مربوطه

10- سایر امور ارجاعیتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-9 9:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ