کارگزینی

فعالیتهای جاری واحد :

1- تشکیل پرونده کارکنان استخدامی و طرحی .

2- انجام امور مربوط به حضورو غیاب و مرخصی کارکنان .

3- انجام مکاتبات مربوط به کارگزینی .

4- صدور کلیه احکام کارگزینی .

5- نماینده امورایثارگران و جانبازان شبکه .

6- انجام امور مربوط به قراردادهای ساختمانی شبکه .

7- تکمیل و بررسی کلیه صورتجلسات مربوط به کارگزینی .

8- دبیر شورای پزشکی .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-18 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ