واحد نظارت بر درمان یکی از واحد های مستقر در ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان است که با هماهنگی رئیس شبکه و تعامل و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه به انجام وظیفه در حیطه امر درمان در موسسات خصوصی و دولتی می پردازد.


نام و نام خانوادگی :زهرا روستایی

مدرک تحصیلی :لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت : کارشناس نظارت بر درمان

وظایف محوله : نظارت بر امور درمان - ثبت نسخ بهداشت - اقتصاد درمان

شماره تماس واحد: 9-7622348
داخلی 117
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-16 15:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ