امور عمومی و تدارکات

فعالیتهای جاری واحد :

- گرفتن فاکتور

- تأیید فاکتورهای عمرانی

- صدور درخواست

- تکمیل امضاء درخواست

- تکمیل امضاء حواله انبار

- تفکیک اسناد بیمارستان از شبکه

- تأمین اعتبار اسناد

- درخواست وجه

- گرفتن چکها از حسابداری و تحویل به فروشندگان

- تکمیل امضاء اسناد و بقیه درخواستها

- تفکیک اسناد

- تحویل اسناد به حسابداری

- رفع واخواهی اسناد بعد از برگشت از استان

 

 

 
نام و نام خانوادگی: حسین روستا

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت : مسئول کارپردازی

تاریخ شروع بکار:1379

وظایف محوله: مسئولیت کارپردازی

شماره تماس: 09178287523

شماره تماس واحد:9-7622348 داخلی 121

 
نام و نام خانوادگی: محسن نعمت الهی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

سمت : کارپرداز

وظایف محوله: کارپرداز

شماره تماس: 09177292254

شماره تماس واحد:9-7622348 داخلی 121
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-4 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ